Foreningen

Er landsdækkende og en forening for alle, der er i blodpropforebyggende medicinsk behandling.

Blodprop- og AK-Patientforeningen er en privat forening, der samler informationer om Antikoagulationsbehandling, som i daglig tale kaldes AK-behandling.

Blodprop-og AK-Patientforeningen er uden offentlig økonomisk støtte.

De økonomiske midler kommer fra kontingenter og gaver.

Hvert år søger og har foreningen dog modtaget støtte fra Tips- og lottomidlerne

Foreningen arbejder aktivt for, at så mange AK-patienter som muligt kan oplæres til selvstyret AK-behandling med et lille måleapparat, hvor man - via en bloddråbe fra fingeren - kan måle blodstørkningen (INR) en gang ugentlig hjemme hos sig selv.

Den selvstyrede AK-behandling sikrer gennem hyppigere kontrol langt mere stabil behandling.

Foreningen deltager gerne i konferencer for alment praktiserende læger for at kunne videregive de erfaringer, vi får gennem kontakten til AK-patienterne.

Foreningen deltager også i sundhedsdage og -udstillinger arrangeret af sygehuse, apoteker m.fl.

Patienter diagnosticeret med Atrieflimren (hjerteflimmer) - som nu kan tilbydes medicinsk behandling med et af de nye, godkendte midler (Pradaxa®, Xaralto® eller Eliquis®) - er selvfølgelig også meget velkommen i foreningen.

Foreningen har god kontakt til AK-Centre og AK-Skoler rundt om i landet, men støttes især af AK-Skolen på Frederiksberg Hospital i København og AK-Centret på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Foreningen er medlem af den internationale organisation ISMAAP (InternationalSelf-Monitoring Association of Oral Anticoagulated Patients).

Denne organisation arbejder tæt sammen med den lægelige organisation ISMAA, World Heart Federation og Anticoagulation FORUM.

Årligt kontingent er fastsat til 150 kr. for enkeltpersoner og 250 kr. for ægtepar/familie.

Foreningen

Er landsdækkende og en forening for alle, der er i blodpropforebyggende medicinsk behandling.

Blodprop- og AK-Patientforeningen er en privat forening, der samler informationer om Antikoagulationsbehandling, som i daglig tale kaldes AK-behandling.

Blodprop-og AK-Patientforeningen er uden offentlig økonomisk støtte.

De økonomiske midler kommer fra kontingenter og gaver.

Hvert år søger og har foreningen dog modtaget støtte fra Tips- og lottomidlerne

Foreningen arbejder aktivt for, at så mange AK-patienter som muligt kan oplæres til selvstyret AK-behandling med et lille måleapparat, hvor man - via en bloddråbe fra fingeren - kan måle blodstørkningen (INR) en gang ugentlig hjemme hos sig selv.

Den selvstyrede AK-behandling sikrer gennem hyppigere kontrol langt mere stabil behandling.

Foreningen deltager gerne i konferencer for alment praktiserende læger for at kunne videregive de erfaringer, vi får gennem kontakten til AK-patienterne.

Foreningen deltager også i sundhedsdage og -udstillinger arrangeret af sygehuse, apoteker m.fl.

Patienter diagnosticeret med Atrieflimren (hjerteflimmer) - som nu kan tilbydes medicinsk behandling med et af de nye, godkendte midler (Pradaxa®, Xaralto® eller Eliquis®) - er selvfølgelig også meget velkommen i foreningen.

Foreningen har god kontakt til AK-Centre og AK-Skoler rundt om i landet, men støttes især af AK-Skolen på Frederiksberg Hospital i København og AK-Centret på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Foreningen er medlem af den internationale organisation ISMAAP (InternationalSelf-Monitoring Association of Oral Anticoagulated Patients).

Denne organisation arbejder tæt sammen med den lægelige organisation ISMAA, World Heart Federation og Anticoagulation FORUM.

Årligt kontingent er fastsat til 150 kr. for enkeltpersoner og 250 kr. for ægtepar/familie.

Nyt