AK Behandling

Om AK patienter

AK-behandling anvendes til behandling og forebyggelse af blodpropsygdomme.

Behandlingen har vist sig at give en god beskyttelse mod blodpropsygdomme i vener, lunger, indre organer, ved atrieflimren, hvor risikoen for hjerneblodpropper kan være stor og mod blodpropdannelse ved kunstige, mekaniske hjerteklapper.

Behandlingen er i stigende grad taget i anvendelse igennem de seneste 30 år, således var der herhjemme i 1990 ca. 7000 personer i behandling mod ca. 100.000 i dag.

Man skønner, at over halvdelen af disse patienter er i længere varende eller livslang AK-behandling.

Årsagerne til, at man kommer i AK-behandling, er mange og af vidt forskellig art.

Livslang behandling med medicin af typen Vitamin K-antagonist (VKA) - som f.eks. Marevan® eller Marcoumar® - er nødvendig for patienter, der har fået indopereret en mekanisk hjerteklap og for patienter, der har en øget tendens til at danne blodpropper, især i de dybe vener i ben og arme, hvorved der opstår en øget risiko for, at dele af blodpropperne kan gå i lungerne. Der kan også opstå blodpropper i de indre organer.
Patienter med atrieflimren (hjerte-forkammer-flimren) kan også forebygge hjerneblodpropper med AK-behandlingen.

Årsagerne til en øget tendens til dannelse af blodpropper i vener og organer viser sig ofte at være en medfødt genfejl i blodstørkningen: Faktor V Leiden, Faktor II (prothrombin), antitrombin-mangel, protein C-mangel, protein S-mangel og svært forhøjet homocystein. 
Desuden har nogle af patienterne en autoimmun sygdom, som f.eks. Antiphospholipid Antistof Syndrom (APS) og/eller Lupus Erythematosus (bindevævssygdom).

Patienter i AK-behandling med VKA (Vitamin K-antagonist) skal med jævnligt have taget blodprøver for at kontrollere, at behandlingen fungerer sikkert og korrekt.

Ved blodprøven bestemmes INR (International Normaliseret Ratio), der giver et standardiseret mål for, hvor lang tid blodet er om at størkne.

Disse AK-patienter kan med fordel komme i selvstyret eller selvkontrolleret behandling.

For patienter med atrieflimren er der de senere år blevet udviklet, afprøvet og godkendt en ny type anti-koagulerende medicin.

Disse, såkaldte NOAK (Ny Oral Anti-Koagulation), er ikke kostafhængige.

AK Behandling

Om AK patienter

AK-behandling anvendes til behandling og forebyggelse af blodpropsygdomme.

Behandlingen har vist sig at give en god beskyttelse mod blodpropsygdomme i vener, lunger, indre organer, ved atrieflimren, hvor risikoen for hjerneblodpropper kan være stor og mod blodpropdannelse ved kunstige, mekaniske hjerteklapper.

Behandlingen er i stigende grad taget i anvendelse igennem de seneste 30 år, således var der herhjemme i 1990 ca. 7000 personer i behandling mod ca. 100.000 i dag.

Man skønner, at over halvdelen af disse patienter er i længere varende eller livslang AK-behandling.

Årsagerne til, at man kommer i AK-behandling, er mange og af vidt forskellig art.

Livslang behandling med medicin af typen Vitamin K-antagonist (VKA) - som f.eks. Marevan® eller Marcoumar® - er nødvendig for patienter, der har fået indopereret en mekanisk hjerteklap og for patienter, der har en øget tendens til at danne blodpropper, især i de dybe vener i ben og arme, hvorved der opstår en øget risiko for, at dele af blodpropperne kan gå i lungerne. Der kan også opstå blodpropper i de indre organer.
Patienter med atrieflimren (hjerte-forkammer-flimren) kan også forebygge hjerneblodpropper med AK-behandlingen.

Årsagerne til en øget tendens til dannelse af blodpropper i vener og organer viser sig ofte at være en medfødt genfejl i blodstørkningen: Faktor V Leiden, Faktor II (prothrombin), antitrombin-mangel, protein C-mangel, protein S-mangel og svært forhøjet homocystein. 
Desuden har nogle af patienterne en autoimmun sygdom, som f.eks. Antiphospholipid Antistof Syndrom (APS) og/eller Lupus Erythematosus (bindevævssygdom).

Patienter i AK-behandling med VKA (Vitamin K-antagonist) skal med jævnligt have taget blodprøver for at kontrollere, at behandlingen fungerer sikkert og korrekt.

Ved blodprøven bestemmes INR (International Normaliseret Ratio), der giver et standardiseret mål for, hvor lang tid blodet er om at størkne.

Disse AK-patienter kan med fordel komme i selvstyret eller selvkontrolleret behandling.

For patienter med atrieflimren er der de senere år blevet udviklet, afprøvet og godkendt en ny type anti-koagulerende medicin.

Disse, såkaldte NOAK (Ny Oral Anti-Koagulation), er ikke kostafhængige.

Nyt