Valg af lægemiddel

Valg af lægemiddel bør ske efter en samlet individuel vurdering af patienten og på baggrund af effekt, bivirkninger, patientønske og patientens generelle evne til compliance.

På denne baggrund træffes beslutningen med udgangspunkt i mundtlig og skriftlig information af læge og patient i fællesskab.

Patientens evne til compliance forstås som:

* Angst for bivirkninger eller interaktion med anden medicin

* Angst for nålestik

* Patientens ressourcemæssige forhold

* Bopæl i forhold til behandlende læge/klinik og biokemisk kontrol

* Erhverv og rejseaktivitet

Ved vurdering af et optimalt behandlingsvalg for den enkelte patient med AF anbefales det, at man først vurderer muligheden for anvendelse af vitamin K-antagonister (VKA), og ved fravalg vurderes de tre øvrige behandlingsmuligheder ikke prioriteret.

Det er væsentligt at understrege, at INR skal være inden for det terapeutiske interval i mindst 70 % af tiden (TTI), hvilket kræves ved anvendelse af VKA.

Dette opnås bedst gennem selvstyret behandling eller selvtest, hvilket derfor anbefales hos patienter, hvor dette lægemiddel foretrækkes.

Læs om selvstyret behandling på siden Om AK-behandling

Ordliste

AF = Atrieflimren

INR = International Normalized Ratio

TTI = Tid i Terapeutisk Interval

VKA = Vitamin K Antagonist

Kilder:
RADS Fagudvalg: Behandlingsvejledning: Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. 2013.01.28.

Steen Husted og Axel Brandes: IRF.dk/ månedsblad/2013/Antitrombotisk behandling ved atrieflimren.

Dansk Cardiologisk Selskab: 14.1-5: Peroral antikoagulansbehandling, april 2013.

Valg af lægemiddel

Valg af lægemiddel bør ske efter en samlet individuel vurdering af patienten og på baggrund af effekt, bivirkninger, patientønske og patientens generelle evne til compliance.

På denne baggrund træffes beslutningen med udgangspunkt i mundtlig og skriftlig information af læge og patient i fællesskab.

Patientens evne til compliance forstås som:

* Angst for bivirkninger eller interaktion med anden medicin

* Angst for nålestik

* Patientens ressourcemæssige forhold

* Bopæl i forhold til behandlende læge/klinik og biokemisk kontrol

* Erhverv og rejseaktivitet

Ved vurdering af et optimalt behandlingsvalg for den enkelte patient med AF anbefales det, at man først vurderer muligheden for anvendelse af vitamin K-antagonister (VKA), og ved fravalg vurderes de tre øvrige behandlingsmuligheder ikke prioriteret.

Det er væsentligt at understrege, at INR skal være inden for det terapeutiske interval i mindst 70 % af tiden (TTI), hvilket kræves ved anvendelse af VKA.

Dette opnås bedst gennem selvstyret behandling eller selvtest, hvilket derfor anbefales hos patienter, hvor dette lægemiddel foretrækkes.

Læs om selvstyret behandling på siden Om AK-behandling

Ordliste

AF = Atrieflimren

INR = International Normalized Ratio

TTI = Tid i Terapeutisk Interval

VKA = Vitamin K Antagonist

Kilder:
RADS Fagudvalg: Behandlingsvejledning: Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. 2013.01.28.

Steen Husted og Axel Brandes: IRF.dk/ månedsblad/2013/Antitrombotisk behandling ved atrieflimren.

Dansk Cardiologisk Selskab: 14.1-5: Peroral antikoagulansbehandling, april 2013.

Nyt