Privatlivspolitik

 Persondataforordning - forkortet GDPR (General Data Protection Regulation) er et regelsæt, der også gælder for foreninger og som skal beskytte de data (oplysninger) den enkelte forening, har om sine medlemmer og udmøntes i foreningens Privatlivspolitik.

 Forordningen fastlægger blandt andet hvordan Blodprob- og AK-patientforeningen (efterfølgende benævnt som AK-foreningen) opbevarer og bruger personoplysningerne og forpligter samtidig foreningen til at oplyse medlemmerne om det.

 

AK-foreningen opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med EU´s forordning ved på AK-foreningens hjemmeside at oplyse:

 • Oversigt over de data som AK-foreningen opbevarer

 • Beskrivelse af, hvordan AK-foreningen bruger oplysningerne

 • Beskrivelse af medlemmernes rettigheder i forhold til de indhentede/opbevarede data

  Oversigt om de data, AK-foreningen opbevarer

  Blodprop- og AK-foreningen opbevarer oplysning om medlemmets medlemsnummer, navn og adresse samt type af medlemskab. Oplysningerne opbevares i AK-foreningens medlemskartotek, der er registreret i NETS opkrævningssystem og med udskriftsmulighed til Excel-regneark.

   Endvidere opbevares oplysning om mailadresse, telefonnummer (mobil og fastnet), såfremt disse oplysninger er kendt af AK-foreningen. AK-foreningens kasserer varetager ajourføring af medlemskartotek og orienterer bestyrelsen for AK-foreningen, der har adgangsmulighed til oplysningerne.

 • Endvidere opbevarer kassereren cpr.nummer for personer, der modtager skattepligtige ydelser fra AK-foreningen. Oplysningen fremgår af regnskabsbilag for indberetning til SKAT og opbevares sammen med disse. 

 • Beskrivelse af, hvordan AK-foreningen bruger oplysningerne

  AK-foreningen bruger medlemmets data om navn og adresse alene til at opkræve kontingent til AK-foreningen. Ved udmeldelse af BAK-foreningen, slettes samtlige oplysninger om det udtrådte medlems data.

   AK-foreningen bruger ikke de individuelle oplysninger til markedsføring eller udleverer oplysningerne til andre.

   Type af medlemskab bruges til at udarbejde statestik til internt brug i foreningen samt til oplysning i ansøgninger om fondsstøtte til drift af AK-foreningens aktiviteter. I statestikerne fremgår ikke personoplysninger om det individuelle medlem.

   Oplysning om cpr.nummer indgår i regnskabsmateriale i 5 år, hvorefter bilag med oplysningerne makuleres.

   Beskrivelse af medlemmernes rettigheder i forhold til indhentede/opbevarede data

  Det enkelte medlem har til enhver tid ret til at få forevist de opbevarede data for medlemmet.

   Såfremt medlemsskabet ønskes bibeholdt, kan medlemsnummer, type af medlemskab samt navn og adresse ikke slettes. Øvrige oplysninger vil efter medlemmets ønske blive fjernet fra AK-foreningens arkiv.

  Bestyrelsen for Blodprop- og AK-foreningen

 • August 2018

 

Privatlivspolitik

 Persondataforordning - forkortet GDPR (General Data Protection Regulation) er et regelsæt, der også gælder for foreninger og som skal beskytte de data (oplysninger) den enkelte forening, har om sine medlemmer og udmøntes i foreningens Privatlivspolitik.

 Forordningen fastlægger blandt andet hvordan Blodprob- og AK-patientforeningen (efterfølgende benævnt som AK-foreningen) opbevarer og bruger personoplysningerne og forpligter samtidig foreningen til at oplyse medlemmerne om det.

 

AK-foreningen opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med EU´s forordning ved på AK-foreningens hjemmeside at oplyse:

 • Oversigt over de data som AK-foreningen opbevarer

 • Beskrivelse af, hvordan AK-foreningen bruger oplysningerne

 • Beskrivelse af medlemmernes rettigheder i forhold til de indhentede/opbevarede data

  Oversigt om de data, AK-foreningen opbevarer

  Blodprop- og AK-foreningen opbevarer oplysning om medlemmets medlemsnummer, navn og adresse samt type af medlemskab. Oplysningerne opbevares i AK-foreningens medlemskartotek, der er registreret i NETS opkrævningssystem og med udskriftsmulighed til Excel-regneark.

   Endvidere opbevares oplysning om mailadresse, telefonnummer (mobil og fastnet), såfremt disse oplysninger er kendt af AK-foreningen. AK-foreningens kasserer varetager ajourføring af medlemskartotek og orienterer bestyrelsen for AK-foreningen, der har adgangsmulighed til oplysningerne.

 • Endvidere opbevarer kassereren cpr.nummer for personer, der modtager skattepligtige ydelser fra AK-foreningen. Oplysningen fremgår af regnskabsbilag for indberetning til SKAT og opbevares sammen med disse. 

 • Beskrivelse af, hvordan AK-foreningen bruger oplysningerne

  AK-foreningen bruger medlemmets data om navn og adresse alene til at opkræve kontingent til AK-foreningen. Ved udmeldelse af BAK-foreningen, slettes samtlige oplysninger om det udtrådte medlems data.

   AK-foreningen bruger ikke de individuelle oplysninger til markedsføring eller udleverer oplysningerne til andre.

   Type af medlemskab bruges til at udarbejde statestik til internt brug i foreningen samt til oplysning i ansøgninger om fondsstøtte til drift af AK-foreningens aktiviteter. I statestikerne fremgår ikke personoplysninger om det individuelle medlem.

   Oplysning om cpr.nummer indgår i regnskabsmateriale i 5 år, hvorefter bilag med oplysningerne makuleres.

   Beskrivelse af medlemmernes rettigheder i forhold til indhentede/opbevarede data

  Det enkelte medlem har til enhver tid ret til at få forevist de opbevarede data for medlemmet.

   Såfremt medlemsskabet ønskes bibeholdt, kan medlemsnummer, type af medlemskab samt navn og adresse ikke slettes. Øvrige oplysninger vil efter medlemmets ønske blive fjernet fra AK-foreningens arkiv.

  Bestyrelsen for Blodprop- og AK-foreningen

 • August 2018

 

Nyt