Om AK behandling

Medicinen
Warfarin og phenprocoumon er såkaldte Vitamin K-antagonister (VKA), hvorfor man skal være varsom med at spise grøntsager med et meget højt indhold af Vitamin K, der har en størknende effekt på blodet.

Andet end kost, der indeholder K-vitamin, kan forstyrre den medicinske behandlings stabilitet - bl.a. feber, visse infektionssygdomme, anden medicin, alkohol i større mængder og forskellig naturmedicin samt visse koncentrerede vitaminprodukter.

Når man er i AK-behandling med VKA-midler, skal man måle blodets størkningsevne med jævne mellemrum.

Resultatet af målingen udtrykkes ved INR (Internationalt Normaliseret Ratio), som helst skal ligge inden for det terapeutiske niveau - som enten ligger mellem 2,0 og 3,0 eller mellem 2,5 og 3,5 - for at behandlingen kan kaldes stabil.

Hvis INR ligger væsentligt over 3,5 - kan man risikere større blødningstendens og hvis INR ligger under 2,0 - kan man risikere dannelse af blodprop.

Behandlingen reguleres bedst og mest sikker, hvis man er i selvmonitoreret eller selvstyret behandling.

Hvis man ikke er i selvstyret behandling, foregår INR-målingerne enten hos den privatpraktiserende læge, på et lægelaboratorium eller på hospitalet evt. på en AK-klinik.

Selvstyret AK-behandling
Patienter i længere varende eller livslang behandling vil have stor fordel af at komme i selvstyret behandling, idet undersøgelser har vist, at størstedelen af patienterne kan holde INR inden for det anbefalede terapeutiske interval i over 80 % af tiden.

Desuden reducerer selvstyret behandling udgifterne til hospitalsbesøg og patienterne oplever en frihedsgrad i forhold til arbejde, ferie og rejser.

Derudover får patienten en større sikkerhed mod eventuelle komplikationer i tilfælde af ændring i livsstil og andet, der kan påvirke INR.

Ved selvstyret AK-behandling, hvor der anvendes et bærbart, batteridrevet apparat, kan patienten kontrollere INR oftere (anbefales en gang ugentligt) og om nødvendigt selv regulere sin medicindosis.

Undersøgelser har vist, at de patienter, der har lært selv at måle sin INR og dosere sin medicin, får langt færre blødninger og blodpropper end AK-patienter, der bliver tjekket hos lægen eller på ambulatoriet, hvor der er 4-6 uger mellem kontrolmålingerne.  

For at komme i selvstyret behandling kræves det, at patientens egen privatpraktiserende læge henviser til et AK-Center eller AK-Skolen, hvor patienten kan få udleveret et apparat og blive undervist i metoden og de forhold, der gør sig gældende ved selv at tage ansvar for AK- behandlingen.

Patientens skema med egne målinger sendes som en ekstra sikkerhed pr. E-mail eller med posten til det AK-Center, man hører til.

Nogle AK-Centre går ind for en mere kontrolleret selvtestning, hvor man videregiver målingen af INR via internettet, telefonisk eller pr. brev.

Da det er regionerne, der bevilger midlerne til apparater og undervisning m.m., er midlerne begrænsede.

Herved kan der opstå kortere eller længere ventelister til at komme i betragtning.

En gang årligt kontrolleres apparaterne ved AK-Centret.

Om AK behandling

Medicinen
Warfarin og phenprocoumon er såkaldte Vitamin K-antagonister (VKA), hvorfor man skal være varsom med at spise grøntsager med et meget højt indhold af Vitamin K, der har en størknende effekt på blodet.

Andet end kost, der indeholder K-vitamin, kan forstyrre den medicinske behandlings stabilitet - bl.a. feber, visse infektionssygdomme, anden medicin, alkohol i større mængder og forskellig naturmedicin samt visse koncentrerede vitaminprodukter.

Når man er i AK-behandling med VKA-midler, skal man måle blodets størkningsevne med jævne mellemrum.

Resultatet af målingen udtrykkes ved INR (Internationalt Normaliseret Ratio), som helst skal ligge inden for det terapeutiske niveau - som enten ligger mellem 2,0 og 3,0 eller mellem 2,5 og 3,5 - for at behandlingen kan kaldes stabil.

Hvis INR ligger væsentligt over 3,5 - kan man risikere større blødningstendens og hvis INR ligger under 2,0 - kan man risikere dannelse af blodprop.

Behandlingen reguleres bedst og mest sikker, hvis man er i selvmonitoreret eller selvstyret behandling.

Hvis man ikke er i selvstyret behandling, foregår INR-målingerne enten hos den privatpraktiserende læge, på et lægelaboratorium eller på hospitalet evt. på en AK-klinik.

Selvstyret AK-behandling
Patienter i længere varende eller livslang behandling vil have stor fordel af at komme i selvstyret behandling, idet undersøgelser har vist, at størstedelen af patienterne kan holde INR inden for det anbefalede terapeutiske interval i over 80 % af tiden.

Desuden reducerer selvstyret behandling udgifterne til hospitalsbesøg og patienterne oplever en frihedsgrad i forhold til arbejde, ferie og rejser.

Derudover får patienten en større sikkerhed mod eventuelle komplikationer i tilfælde af ændring i livsstil og andet, der kan påvirke INR.

Ved selvstyret AK-behandling, hvor der anvendes et bærbart, batteridrevet apparat, kan patienten kontrollere INR oftere (anbefales en gang ugentligt) og om nødvendigt selv regulere sin medicindosis.

Undersøgelser har vist, at de patienter, der har lært selv at måle sin INR og dosere sin medicin, får langt færre blødninger og blodpropper end AK-patienter, der bliver tjekket hos lægen eller på ambulatoriet, hvor der er 4-6 uger mellem kontrolmålingerne.  

For at komme i selvstyret behandling kræves det, at patientens egen privatpraktiserende læge henviser til et AK-Center eller AK-Skolen, hvor patienten kan få udleveret et apparat og blive undervist i metoden og de forhold, der gør sig gældende ved selv at tage ansvar for AK- behandlingen.

Patientens skema med egne målinger sendes som en ekstra sikkerhed pr. E-mail eller med posten til det AK-Center, man hører til.

Nogle AK-Centre går ind for en mere kontrolleret selvtestning, hvor man videregiver målingen af INR via internettet, telefonisk eller pr. brev.

Da det er regionerne, der bevilger midlerne til apparater og undervisning m.m., er midlerne begrænsede.

Herved kan der opstå kortere eller længere ventelister til at komme i betragtning.

En gang årligt kontrolleres apparaterne ved AK-Centret.

Nyt