Blodprop? Nej tak!

Medlemsskab

 

 

Man kan blive medlem af foreningen ved at kontakte medlemsservice på
Tlf.: 70 20 86 03 eller bruge online tilmelding

Der er 2 typer medlemskontingent:

Enkelt person:               150 kr. årligt

Familie:                        250 kr. årligt

Alle medlemmer af foreningen tilbydes følgende:

Foreningens informationsfoldere og K-vitaminlisten i farver.

Medlemsbladet "AK-Journalen", der tilsendes med post eller digitalt op til 4 gange årligt.

Gratis adgang til arrangementer med foredrag af specialister.

Medlemmer af foreningen modtager ved indmeldelse følgende:

Foreningens vedtægter

Informationsfolderne om: 

           Nr. 1. Præsentation af bestyrelsen - (Under redigering)

           Nr. 2. Hvad er warfarin - og hvorfor det grønne kløver - (Under redigering)

           Nr. 3. AK-behandling - hvad er det

           Nr. 4. Hvilke faktorer påvirker INR

           Nr. 5. Lægemiddelinteraktion og AK-behandling

           Nr. 6. "6 om dagen - uden grønt"

           Nr. 8. "At rejse er at leve"

           Nr. 8.2.  Det Blå EU-Sygesikringskort - Og egenbetaling i EU-Lande

           Nr. 9. Tandlægebesøg og AK-behandling

Medlemsbladet AK-Journalen indeholder bl.a. følgende:

I bladet annonceres den kommende generalforsamling og andre arrangementer.

Bladet indeholder bl.a. referater fra medlemsarrangementer, generalforsamling, en madopskrift og eventuelt en ny patienthistorie i hvert nummer.

Foreningen videregiver nyheder og gode råd i forbindelse med den medicinske behandling, så risiko for blodpropper minimeres.

Bladet er en oplagt mulighed for at komme til orde.

Alle medlemmer kan indsende f.eks. egen patienthistorie, gode råd, oplevelser i forbindelse med sygdom og behandling eller søge kontakt med andre AK-patienter.

 

 

 

www.akpatient.dk Medlemsservice tlf. 7020 8603 e-mail:medlemsservice@akpatient.dk
Sponseret af Strategy A/S og Up-Site Aps