K-vitamin

Det var en dansker, der opdagede og identificerede K-vitaminet og dets betydning for blodstørkningen.

Biokemikeren Henrik Dam, skrev i 1934 doktorafhandlingen "Nogle undersøgelser over Stereinernes Biologiske Betydning". 
Det var begyndelsen til opdagelsen af K-vitaminet og i 1936 blev hovedtrækkene i K-vitaminets virkning i koagulationsprocessen klarlagt i samarbejde med Schønheyder og Erik Tage-Hansen fra Biokemisk Institut i København. 
De viste, at mangel på K-vitamin vil forhindre dannelsen af prothrombin og dermed det thrombin, der er nødvendigt for at blodet kan koagulere. 
I 1938-39 lykkedes det Henrik Dam i samarbejde med den schweiziske kemiker, vitaminforsker og nobelprismodtager Paul Karrer at isolere K-vitaminet.  Få måneder efter, i 1939, bestemte den amerikanske kemiker Edward Doisy strukturformlerne for K1- og K2-vitaminet og han var yderligere i stand til at syntetisere begge hovedtyper af vitaminet. 
Det førte så til, at Henrik Dam og Edward A. Doisy samlet fik tildelt Nobelprisen i medicin i 1943.

K-vitaminet fik bogstavet K, som er det første bogstav i ordet KOAGULATION.
K-vitamin gives i dag bl.a. som indsprøjtning til nyfødte.

Yderligere oplysninger om Henrik Dam kan læses på sisen
http://www.biokemi.org/biozoom/issues/489/articles/1922

 Kilde: Helge Kragh, 2001:  Henrik Dam - Nobelprismodtager og ernæringsforsker.

K-vitamin

Det var en dansker, der opdagede og identificerede K-vitaminet og dets betydning for blodstørkningen.

Biokemikeren Henrik Dam, skrev i 1934 doktorafhandlingen "Nogle undersøgelser over Stereinernes Biologiske Betydning". 
Det var begyndelsen til opdagelsen af K-vitaminet og i 1936 blev hovedtrækkene i K-vitaminets virkning i koagulationsprocessen klarlagt i samarbejde med Schønheyder og Erik Tage-Hansen fra Biokemisk Institut i København. 
De viste, at mangel på K-vitamin vil forhindre dannelsen af prothrombin og dermed det thrombin, der er nødvendigt for at blodet kan koagulere. 
I 1938-39 lykkedes det Henrik Dam i samarbejde med den schweiziske kemiker, vitaminforsker og nobelprismodtager Paul Karrer at isolere K-vitaminet.  Få måneder efter, i 1939, bestemte den amerikanske kemiker Edward Doisy strukturformlerne for K1- og K2-vitaminet og han var yderligere i stand til at syntetisere begge hovedtyper af vitaminet. 
Det førte så til, at Henrik Dam og Edward A. Doisy samlet fik tildelt Nobelprisen i medicin i 1943.

K-vitaminet fik bogstavet K, som er det første bogstav i ordet KOAGULATION.
K-vitamin gives i dag bl.a. som indsprøjtning til nyfødte.

Yderligere oplysninger om Henrik Dam kan læses på sisen
http://www.biokemi.org/biozoom/issues/489/articles/1922

 Kilde: Helge Kragh, 2001:  Henrik Dam - Nobelprismodtager og ernæringsforsker.

Nyt