Blodprop? Nej tak!

Generalforsamling 2018

Generalforsamling blev afholdt i København den 19. april 2018

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 19. april 2018 kl. 18:30 til  ca.21:00 

Sted: Frederiksberg Hospital                                                                                                            

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg                                                                                                  Lokale: Auditoriet - Beliggende på  Hovedvejen - Indgang 14, stuen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

    1.   Valg af dirigent   

    2.   Formandens beretning

    3.   Godkendelse af regnskab for 2017 og budget for 2019

    4.   Fastsættelse af kontingent for 2019 (enkelt 150.00 familie 250.00) uændret.

    5.   Forslag fra bestyrelsen

    6.   Indkomne forslag (Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før                            generalforsamlingens afholdelse. E-mail til: medlemsservice@akpatient.dk).

    7.   Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Preben Mandrup, John Pedersen, Arne Højgaard Jensen, der alle  modtager genvalg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vi ser meget gerne flere, som ønsker at deltage i arbejdet

    8.   Valg af suppleanter: minimum 2 personer for 1 år.På valg er:Jette Harly der modtager genvalg.  

            Vi ser meget gerne flere som ønsker at deltage i arbejdet

    9.   Valg af kritisk revisor for 2 år: På valg er: Arne Højgaard Jensen, der modtager genvalg.    

              Valg af revisorsuppleant. Ingen på valg i år.

   10.   Eventuelt     

                                                                                                                                                                     

            PAUSE     -    FORENINGEN BYDER PÅ EN FORFRISKNING    -    EFTER PAUSEN:    FOREDRAG!                                                                                

                                                     

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler, Videncenter for Antikoagulant Behandling

AK-klinikken, Hjerteambulatorium Y1, vil holde et interessant indlæg og bl.a. informere om nyheder på AK-medicinområdet og på Regionens AK-klinikker, og om IT systemer til AK- monitorering. (Styring af INR).                                                                                                                      

Herefter vil afd. sygeplejerske Christian Kongstad Mortensen, AK-klinikken Frederiksberg hospital, fortælle om AK-klinikkens arbejde, herunder informere om klinikkens kursus i selvstyret AK-behandling. 

NB, Medbring venligst invitationen og forevis den ved indgangen

OBS - Bemærk venligst, at kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2017 er stemmeberettiget.

 Har Du tid og lyst til at deltage i generalforsamlingen?

 

Så tilmeld dig venligst på tlf.: 7020 8603 - på tlf. 5959 0413 - eller send en mail til medlemsservice@akpatient.dk

Med venlig hilsen

bestyrelsen                                                                                                                                                                                         

Besøg også foreningens hjemmeside: www.akpatient.dk

Blodprop- og AK-Patientforeningen -  CVR. Nr. 33448821 -  Nykredit Bank

 

 

Sådan finder Du Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg: Auditorium indgang 14.

Offentlig transport: Det nemmeste er at tage bus nr. 30 mod Flintholm. Busstop finder Du bl.a. ved Vesterport Station.                                                                 

Stå af ved stoppestedet Nandrupsvej på Nyelandsvej. Gå 112 m ad Nyelandsvej. Drej til højre ad Nordre Fasanvej, gå 94 m. Så går Du ind ad hovedindgangen i nr. 59 - se billede og kort herunder - Fortsæt lige ud af Hovedvejen til Du når indgang 14.

Metro:Bor du i nærheden af en Metrostation kan Du tage Metro i retning mod Vanløse. (Strækningen fra Kastrup ellerVestamager over Kongens Nytorv mod Vanløse)Stå af ved Fasanvej station. Gå op ad trappen, tag bus4 A1 stop.                 

Så står du lige over for Frederiksberg Hospitals Hovedindgang. Vælger du at gå fra Fasanvej station, så går du ad Nordre Fasanvej. Efter ca. 400 m er du ved Frederiksberg Hospitals Hovedindgang. Gå ind ad Hovedindgangen i nr. 59 se billede og kort herover - Fortsæt lige ud af Hovedvejen til Du når indgang 14.

Selvkørende: Kør ind ad hovedindgangen - og følg vejen på kortet ovenover. Vær opmærksom på, at det er tilladt at parkere på hospitalets område i aftentimerne.

www.akpatient.dk Medlemsservice tlf. 7020 8603 e-mail:medlemsservice@akpatient.dk
Sponseret af Strategy A/S og Up-Site Aps