Blodprop? Nej tak!

Bestyrelsen

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 19. april 2017 og efterfølgende udskiftninger:

 

Formand:                                         Preben Mandrup, Søborg

Næstformand:                                  Jette Harly, Holstebro

Kasserer:                                         John Pedersen, Greve

Sekretær og medlemsservice:             Vakant

Medlem:                                          Arne Højgaard Jensen, Aarhus

Medlem:                                          Henning Andersen, Kgs. Lyngby

Medlem:                                          Poul Edstrand, Kgs. Lyngby.

 

Suppleanterne, der har møderet til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsessuppleant:                        Vakant

Bestyrelsessuppleant:                        Vakant

 

Redaktionsudvalget for AK-journalen:

Redaktør:                                          Preben Mandrup 

Redaktionsudvalgets arbejdsopgaver varetages midlertidigt af formanden samt bestyrelsesmedlemmet med ansvar for Facebook og Webmasteren.

 

Facebook/Webmaster:

Facebook:                                          Arne Højgaard Jensen

Webmaster:                                       Henning Andersen

 

Revision:

Kritisk revisor:                                      Arne Højgaard Jensen

Revisorsuppleant:                                Leila Møller, Randers

 

www.akpatient.dk Medlemsservice tlf. 7020 8603 e-mail:medlemsservice@akpatient.dk
Sponseret af Strategy A/S og Up-Site Aps