Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen i april 2018 og efterfølgende udskiftninger:

 

Formand:                                         Preben Mandrup, Søborg

Næstformand:                                  Arne Højgaard Jensen, Århus

Kasserer:                                         John Pedersen, Greve

Medlem:                                          Henning Andersen, Kgs. Lyngby

Medlem:                                          Vakant

Medlem:                                          Vakant

Medlem:                                          Vakant

 

Sekretær og medlemsservice:            Nini Leroul

 

Suppleanterne, der har møderet til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsessuppleant:                        Niels Sterling, Kolding

Bestyrelsessuppleant:                        Jette Harly, Holstebro

 

Redaktionsudvalget for AK-journalen:

Redaktør:                                          Preben Mandrup 

Redaktionsudvalgets arbejdsopgaver varetages midlertidigt af formanden samt bestyrelsesmedlemmet med ansvar for Facebook og Webmasteren.

 

Facebook/Webmaster:

Facebook:                                          Arne Højgaard Jensen

Webmaster:                                       Henning Andersen

 

Revision:

Kritisk revisor:                                     Arne Højgaard Jensen

Revisorsuppleant:                                Leila Møller, Randers

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen i april 2018 og efterfølgende udskiftninger:

 

Formand:                                         Preben Mandrup, Søborg

Næstformand:                                  Arne Højgaard Jensen, Århus

Kasserer:                                         John Pedersen, Greve

Medlem:                                          Henning Andersen, Kgs. Lyngby

Medlem:                                          Vakant

Medlem:                                          Vakant

Medlem:                                          Vakant

 

Sekretær og medlemsservice:            Nini Leroul

 

Suppleanterne, der har møderet til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsessuppleant:                        Niels Sterling, Kolding

Bestyrelsessuppleant:                        Jette Harly, Holstebro

 

Redaktionsudvalget for AK-journalen:

Redaktør:                                          Preben Mandrup 

Redaktionsudvalgets arbejdsopgaver varetages midlertidigt af formanden samt bestyrelsesmedlemmet med ansvar for Facebook og Webmasteren.

 

Facebook/Webmaster:

Facebook:                                          Arne Højgaard Jensen

Webmaster:                                       Henning Andersen

 

Revision:

Kritisk revisor:                                     Arne Højgaard Jensen

Revisorsuppleant:                                Leila Møller, Randers

Nyt