Blodprop? Nej tak!

Årsberetning 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015 til foreningens ordinære generalforsamling den 20. april 2016

 

Blodprop- og AK-Patientforeningen

Bestyrelsens beretning for året 2015 v. formand Preben Mandrup Johansen

I år er det 14. gang jeg har fornøjelsen af, at aflægge bestyrelsens skriftlige beretning. For andet år i træk holdes generalforsamlingen  i København på Frederiksberg Hospital, som rundhåndet lægger auditorium til.Og der er her god plads til mange medlemmer. Alligevel vil vi gerne have tilmelding til arrangementet for at kunne byde på en forfriskning. Der vil også i år bliveholdt et relevant foredrag efter selve generalforsamlingen. Tilmelding sker til medlemsservice@akpatient.dk eller tlf. 70 20 86 03.

Bestyrelsesmøderne: Som i de senere år har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder.  Desværre har bestyrelsen atter 2015 været ramt af en del sygdom og afbud. Møderne blev afholdt i januar, april, juni , august, september, oktober og november.

Desværre lykkedes det os ikke at udsendt et medlemsblad, efter at redaktionsudvalget i 2014 gik i opløsning. Det beklager vi meget. Vi har nu lavet en ny aftale med Postvæsnet, bladet vil blive tilsendt medlemmerne direkte fra trykkeriet med påtrykt PP-post. Det er vores håb, at AK-Journalen snarest muligt igen udkommer, idet der ligger færdigt materiale, der blot mangler redigering ogtrykning. Vi håber også, at der generalforsamlingen melder sig nogen, der har interesse for at ind i det praktiske arbejde med at samle materiale og illustrationer til de kommende numre. Vi er også villige til af og til at betale sundhedsjournalister for artikler. Desuden har vi et abonnement til Dagens Medicin, hvor det er muligt at orientere sig om nyheder om hjerte/kar-sygdomme og blodprop-sygdomme af relevans for AK-patienter.

To af vore trofaste og arbejdsomme bestyrelsesmedlemmer har iår definitivt valgt atsige "farvel " til arbejdet i bestyrelsen efter at have "knoklet" i gennem alle 15 år af patientforeningens eksistens. Det er vores mangeårige kasserer Marianne Johannesen og Nini Leroul, som alle årene har fungeret som bestyrelsens sekretær og siden 2006, som administrator af medlemsservice og skribent til mange artikler i AK-Journalen. Vi vil savne dem begge, men vi er heldige, at et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, John Pedersen, har overtaget kassererposten og er under oplæring af Marianne. Og Nini har lovet at overgive sine erfaringer og gode råd til den, dervil overtage arbejdet med medlemsservice.

Medlemsservice: Desværre var der færre henvendelser vedrørende evt. indmeldelse end tidligere år, idet der kun var 30 AK-patienter, der var interesserede i at høre nærmere om foreningen. Heraf indmeldte de 22 sig. Der var- lige som i 2014 - 6 medlemmer, der afgik ved døden. 12 medlemmer bad selv om at blive udmeldt, mens 34 blev slettet pga. restance. Alt alt mistede viderfor52 medlemmer, dvs.1 mere end i 2014. Men dette kan desværre ikke opvejes af de 22, der rent faktisk meldte sig ind og betalte kontingentet.

PR: I efteråret satte vi en annonce i et kampagne-tillæg med fokus blodpropper i hjernen, der udsendtes i september sammen med JyllandsPosten. Vores annonce kom på samme side som et interview med overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen og et med en hjerneforsker TroelsKjær. Disse drejede sig specifikt om hjerieflimmer og risiko for blodprop hjernen, hvis dette ikke forebygges medicinsk.  Desuden havde vi en lignende annonce i et tillæg til "Kvinders Helse", der udsendtes sammen med Politiken den 29. december. Det skal siges, at vi fik begge tilbud til en meget favorabel pris.

Foreløbig har vi et lige så favorabelt  tilbud i endnu et kampagnetillæg om hjerte-, kar- oglungeblodpropper. Det udsendes sammen med JyllandsPosten sidst i marts 2016.

Arrangementer for medlemmer og andre AK-patienter: Desværre har vi ikke haft ressourcer til at gennemføre andre arrangementer i 2015 end generalforsamlingen, hvor der efterfølgende blev holdt foredrag af overlæge Jørn Dalsgaard og AK-instruktør Christian Kongstad Mortensen. Vi er dog fast besluttet på at gennemføre 2 arrangementer  i 2016, nemlig et Esbjerg Sygehus og et Aalborg Sygehus.

Økonomi: Som tidligere nævnt erJohn Pedersen ved at blive grundigt instrueret i kassererfunktionen, som han nu skal overtage fra Marianne Johannesen. Vi har været heldige også i år - i december 2015 - at modtage et driftstilskud kr.32.768 af "Udlodningsmidler 2015" fra det, der nu hedder Sundheds- og Ældreministeriets Driftspulje for Mindre Sygdomsbekæmpende Organisationer. (Tidligere populært kaldet "Tips- og Lottomidler").

Hjemmesiden: Da webmaster Knud Aavang Jensen ikke ønskede at genopstille til generalforsamlingen i 2015 og derfor heller ikke ønskede at fortsætte som webmaster, måtte vi finde en ny til posten. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Henning Andersen påtog sig opgaven. Det har selvfølgelig krævet nogen tid til at blive nogenlunde fortrolig med det system, som vores hjemmeside er bygget op i. Der har derfor været nogen stilstand vedrørende nyheder på hjemmesiden, men vi håber, at der nu jævnligt kommer flere nyheder.

Facehooksiden (www.facebook.com/akpatient): Arne Højgaard Jensen har overtaget ansvaret for denne efter Ulla Clausen, der også forlod bestyrelsen ved sidste generalforsamling. Ved sidste optællingvar der 343, der følger siden.

Internationale kontakter: Foreningen fik en invitation til at deltage i  den norske Hjerneslags-konference i Oslo den 12.-13. februar med 2 personer. Det blev så Nini Leroul og Jette Harly, der rejste derop. Heldigvis fik vi transport og ophold betalt af Bayer A/S, som har støttet det nordiske samarbejde angående atrieflimmer   og forebyggelse  af hjerneblodpropper.

Den 23.-25. oktober deltog jeg og Nini Leroul i lSMAAP's konference  i Berlin. ISMAAP er jo en international paraplyorganisation, der specielt understøtter selvmonitoreret/selvstyret AK-behandling, hvilket fremgår af navnet, der står for Internatioal Self-Monitoring Association of oral  Anticoagulated Patients. Også her er man "ramt" af manglende udskiftning af "ildsjælene", der har arbejdet med organisationen i rigtig mange år og som nu er godt oppe i årene. Derfor har man besluttet i løbet af2016 at samles til nogle dagmøder, hvor man vil diskutere, hvordan fremtiden skal forme sig for organisationen.

Fremtiden: Hvordan det skal for vores egen Blodprop- og AK-Patientforeningen vil vise sig til generalforsamlingen, hvor vihåber at der kommer rigtig mange af vore medlemmer  med gode ideer og forhåbentlig også tilbud om at deltage aktivt for foreningens beståen og udvikling.

Jeg vil slutte med at takke alle, derstøtter op om foreningen ogalle, der har ydet en indsats i bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Preben Mandrup Johansen

www.akpatient.dk Medlemsservice tlf. 7020 8603 e-mail:medlemsservice@akpatient.dk
Sponseret af Strategy A/S og Up-Site Aps